Content marketing – bara tre frågor bort

Content marketing går ut på att skapa och skicka ut relevant innehåll som lockar, engagerar och bygger förtroende hos en tydligt definierad målgrupp. Komma igång genom att svara på tre enkla frågor.

Content marketing erbjuder många möjligheter och för att kunna ta dessa tillvara behöver du veta mycket om din organisation och din målgrupp liksom att du behöver ha tydliga mål. Vilka resultat vill du uppnå och hur kan du mäta resultaten? Målen kan exempelvis vara ökad kännedom för ditt varumärke, en starkare position på marknaden, ökad försäljning, bygga relationer med målgrupper, bli en attraktiv arbetsgivare och mycket annat. Välj något utav dem och våga nischa innehållet ordentligt. Här är tre frågor du behöver svara på innan du sätter igång.

Vad är du bäst på?
Du är kunnig på ditt område och denna kunskap blir din styrka och tillgång när du använder content marketing. Bjud på din kunskap för att positionera dig som experten inom ditt fokusområde vilket bygger upp förtroende för dig och ditt varumärke hos mottagaren. Tänk på att din expertroll måste vara relevant för varumärket och mottagaren.

Vad är relevant för din publik?
För att någon titta, läsa, lyssna och dela innehållet du bjuder på måste det vara relevant för mottagaren. Våga nischa dig ordentligt och följ upp hur målgruppen uppfattar det du skickar ut.

Genom vilka kanaler kan når du dem?
Det räcker inte med rätt sorts innehåll. Innehållet måste placeras i en kanal som mottagaren använder. Om kunderna inte använder Twitter finns det ingen anledning att lägga ut de smarta tipsen där. Kanske är en tidning som delas ut i butiken ett bättre alternativ eller en utförlig hemsida och regelbundna nyhetsbrev.

/ Wilda

Leave a comment

Your email address will not be published.


*