Därför behöver du content marketing

Internet har förändrat hur företag köper varor och tjänster. Kundernas köpprocess ser inte ut som förr och det gäller att dra nytta av hur läget ser ut nu. Med content marketing kan du bygga förtroende och sälja mer.

Informationslandskapet har förändrats för alltid. Internet är boven i dramat eller räddaren i nöden beroende på hur man ser det. För inte så länge sedan fanns få källor där potentiella kunder kunde hitta information och få kanaler tävlade om köparens uppmärksamhet. Säljare gav ofta information direkt till kunden och kunden hade inte mycket att välja på, så denne lyssnade. I dag ser läget annorlunda ut.

Information finns i mängder och via Internet är den ofta lätt att hitta och gratis att ta del av. Tjänster och produkter recenseras dygnet runt av både experter och privatpersoner. Social media uppmuntrar folk att dela och jämföra sina erfarenheter. Enligt Forrester betyder detta att kunden ofta har fattat ett köpbeslut redan innan de kliver över tröskeln till butiken.

Marknadsföring vinner nytt utrymme

Ett maktskifte har skett. Där säljsidan tappar mark vinner marknadsföringen nytt utrymme. I dag startar 93 procent av alla B2B köpprocesser i USA med en sökning på internet och utvecklingen i Europa går åt samma håll. Detta kräver att vi på djupet förändrar hur vi säljer och marknadsför varor och tjänster.

Ett användbart verktyg är content marketing. Content marketing är marknadsföring som inte tränger sig på där den inte är välkommen. Det är en marknadsföringsteknik som går ut på att dela relevant information utan att bli pushig och säljig. Innehåll som ger mottagaren ett värde står i centrum och du är experten. Content marketing kan ta sig uttryck i en riktigt bra hemsida, en spännande kundtidning eller en podcast fylld med tips och inspiration.

Målet är alltid att mottagaren ska lockas, engageras och känna förtroende för avsändaren för att sedan fatta ett köpbeslut.

// Wilda

Leave a comment

Your email address will not be published.


*